Ecografia Abdominal

ECOGRAFIA 2D

L’estudi ecogràfic permet una valoració, a temps real, dels teixits que formen part de l’organisme informant-nos de l’estructura, de la forma i del tamany per determinar si aquests són normals o pateixen algun tipus d’alteració.

Igualment, en el cas que sigui necessari es poden obtenir mostres ecoguiades de líquids o de teixits alterats per complementar aquest estudi i aproximar encara més el diagnòstic.

diagnosi ecografica veterinaria

Pàncrees

Bufeta de l’Orina

Ronyons i Urèters

Glàndules Adrenals

Melsa

Aparell Reproductor

Fetge i Vies biliars

Aparell Digestiu

Limfonodes i Mesenteri