Informació pràctica

L'ECOGRAFIA

L’ecografia és una eina de diagnòstic per imatge que permet una visualització directa dels òrgans i dels teixits tous de l’organisme, mitjançant l’emissió d’ones sonores no audibles (ultrasons) a través d’un transductor.
Aquest mateix és el responsable de captar l’eco generat en rebotar l’ultrasò sobre els diferents òrgans i generar una imatge que després serà interpretada.

L’ecografia Doppler és una variant de l’ecografia que permet la valoració dels fluxos dels líquids interns en moviment, com són les venes i les artèries, per conèixer la seva velocitat, direcció i resistència i complementar, així, la informació obtinguda de cada òrgan.

ULTRASONS

Aquestes ones permeten diferenciar la forma i el tamany de cada estructura examinada, així com la seva naturalesa (sòlida, líquida, gasosa o mixta).

L’ecografia és una eina que permet un examen no invasiu i no dolorós que no produeix molèsties per l’animal, ni efectes secundaris. Aquest fet és molt important perquè a la gran majoria dels casos no obliga a anestesiar al pacient per obtenir un bon estudi orgànic.

L'OBJECTIU

L’ecografia aplicada sobre els petits animals és una eina diagnòstica no invasiva molt important que permet una visualització, a temps real, de les estructures orgàniques internes, que juntament amb els resultats de les proves analítiques i de la història clínica, permet una aproximació més acurada del seu funcionament per determinar si existeix algun tipus de patologia o no.

LES RECOMANACIONS

En qualsevol estudi ecogràfic, es recomana un dejú d’aliment d’un mínim de 8 a 10 hores, sempre que sigui possible, excepte quan s’indiqui el contrari, per poder valorar millor tant l’aparell digestiu, com les estructures abdominals cranials.

Així mateix, una retenció d’orina de 3 a 4 hores és necessària, a ser possible, per poder valorar millor tant l’aparell urinari, com l’aparell reproductor, tant en mascles, com en femelles.