Ecografia Vascular

L’ECOGRAFIA DOPPLER

L’ecografia Doppler és un mètode diagnòstic imprescindible en múltiples circumstàncies que aporta una informació complementària a la descripció física dels diferents òrgans avaluats a nivell abdominal, sobretot a partir del Doppler color i del Doppler polsat.

La capacitat de detectar mitjançant el Doppler la presència de fluix sanguini, amb les característiques pròpies de cada vas, ofereix unes possibilitats diagnòstiques que fan d’aquesta tècnica una eina imprescindible en el diagnòstic de la patologia vascular i de les seves implicacions sobre els òrgans (com poden ser les trombosis arterials i les venoses) o a l’inrevés, quan una patologia en un òrgan determinat pot produir canvis en els seus vasos (com la hipertensió portal).

L’estudi Doppler dels òrgans permet la valoració de:

 • Torsions orgàniques (testicles, melsa)
 • Hipertensió portal
 • Malformació vascular congènita (shunts porto sistèmics intra o extrahepàtics, fístules arteriovenoses)
 • Trombosis arterials i venoses
 • Índex de Resistència i Índex de Polsatilitat en malalties renals i neoplàsies limfàtiques
 • Índex de Congestió en hepatopaties cròniques
 • Vascularització fetal

Shunts Porto Sistèmics

L’ECOGRAFIA DOPPLER

L’ecografia Doppler és un mètode diagnòstic imprescindible en múltiples circumstàncies que aporta una informació complementària a la descripció física dels diferents òrgans avaluats a nivell abdominal, sobretot a partir del Doppler color i del Doppler polsat.

La capacitat de detectar mitjançant el Doppler la presència de fluix sanguini, amb les característiques pròpies de cada vas, ofereix unes possibilitats diagnòstiques que fan d’aquesta tècnica una eina imprescindible en el diagnòstic de la patologia vascular i de les seves implicacions sobre els òrgans (com poden ser les trombosis arterials i les venoses) o a l’inrevés, quan una patologia en un òrgan determinat pot produir canvis en els seus vasos (com la hipertensió portal).

L’estudi Doppler dels òrgans permet la valoració de:

 • Torsions orgàniques (testicles, melsa)
 • Hipertensió portal
 • Malformació vascular congènita (shunts porto sistèmics intra o extrahepàtics, fístules arteriovenoses)
 • Trombosis arterials i venoses
 • Índex de Resistència i Índex de Polsatilitat en malalties renals i neoplàsies limfàtiques
 • Índex de Congestió en hepatopaties cròniques
 • Vascularització fetal

Shunts Porto Sistèmics

Vascularització Hepàtica

Vascularitcació Renal

Vascularització Fetal

Vascularització Neoplàsica

Trombosis Venoses/Arterials

[/ultimate_modal][/vc_column]

Vascularització Hepàtica

Vascularitcació Renal

[/vc_row]

Vascularització Fetal

Vascularització Neoplàsica

Trombosis Venoses/Arterials